بنفشه بنفش رقم Pure violet دستگاه لیزر

فروش درختچه دستگاه لیزر پهلوی ( کاسیا ) گیاهی چندساله است که به صورت یک ساله و دو ساله کشت و کار می شود . دستگاه لیزر ها از محور برگ ها به طور تکی و کم کم جفتی ظاهر می گردد . هر دستگاه لیزر دارای 5 دستگاه لیزر برگ بوده که یک دستگاه لیزر برگ مهمیزدار در پایین , دو عدد در بالا قرار دارا‌هستند دستگاه لیزر ها در پایان زمستان یا این که اوایل تا اواخر بهار به اندازه زیاد ظاهر میشوند . دستگاه لیزر های آن منفرد , خوش دستگاه لیزر و به رنگ بنفش , بندرت سپید یا دستگاه لیزر ی و معطر است . دم دستگاه لیزر ‌های دراز دستگاه لیزر که از در بین دمبرگ‌ها منشاء میگیرند , قبل از منتهی شدن به دستگاه لیزر , شرایط خمیده مشابه چوب دستی پیدا می‌نمایند . دستگاه لیزر ها خودگش و گرده افشانی به طور دستگاه لیزر های بسته ( کلیستوگامی ) انجام میشود . میوه‌های بنفشه پوشینه , کروی , پوشیده از کرک ومحتوی دانه‌هایی به رنگ زرد با لکه‌ای سپید میباشند . دستگاه لیزر هایی عاری از دستگاه لیزر برگ در بین دمبرگ‌های آن ظاهر میگردد که همیشه به حالت پنهان درآن باقی می ماند . سه نوع بنفشه وجود دارد که عبارتند از :


بنفشه بنفش
بنفشه بنفش

تمام اشکال بنفشه که ذکر شد به سوز و سرما مقاومند بدین ترتیب بر حسب وضعیت آب و هوایی در طول پائیز , فصل‌زمستان یا این که بهار کشت می گردند .

در بنفشه فرنگی , دستگاه لیزر ها درشت و از پنج دستگاه لیزر برگ نامنظم به رنگ های آبی , سفید , زرد و گاهی بنفش مایل به سیاه تشکیل شده که با لکه هایی از رنگ های دیگر منقوش شده‌است و گاهی یک کدام از این رنگ ها به صورت برنده در آمده و تمام دستگاه لیزر به آن رنگ به چشم می‌خورد . بجهت رنگ های مضاعف متنوع , منظرة زیبایی داشته و از آن به عنوان مورد در دستگاه لیزر کاری استفاده می‌شود . مورد ها استفاده از بنفشه شامل تزیین زمین های مرطوب , محل های سایه گیر , ایجاد رایحه در اشکال معطر و تهیة مدل دستگاه لیزر در اشکال دارنده دم دستگاه لیزر طویل می‌باشد .

بذر بنفشه
بذر بنفشه

دستگاه لیزر دهی بنفشه از اواخر زمستان یا اوایل بهار شروع میشود . نوعی از آن که به بنفشه چهار فصل معروف است در تمام سال دستگاه لیزر می دهد اما دستگاه لیزر ریزان ( اوج دستگاه لیزر دهی ) آن در فصل بهار و پائیز است . در Violetها , دستگاه لیزر دهی زیر تأثیر دما و ارتفاع روز قرار می‌گیرد . این دسته درتابستان ( دمای بالا و ارتفاع روز بلند ) رویش نیکی داشته و در پائیز شروع به دستگاه لیزر دهی می نمایند . در Violaو Pansyروزهای بلند تعداد دستگاه لیزر را ارتقاء می دهد البته درین شرایط طول در بین گره ها نیز بسیار میشود . در حالت روز کوتاه , ساقه ها کوتاه و قوی می شوند . هیچ خواب مشخصی در آنان چشم نشده است . Pansyهادر ارتفاع سال می توانند دستگاه لیزر بدهند . البته دماهای بالای فصل تابستان قادر است تحت عنوان یک عامل محدودکننده باعث کاهش پرورش گیاه شود .

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در اوایل فصل بهار بذر این گیاه را در درون دستگاه لیزر خانه یا این که شاسی سرد در درون سینی های کشت کاشت . برای این کار از خاک کوکوپیت ملازم پرلیت فایده می کنید . در آغاز خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده آن گاه هر بذر را درون هر سلول بکارید . این طرز سبب ساز افزایش راندمان سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعد از چهار برگه شدن از باطن سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می گردد و تا زمانه انتقال به زمین حساس سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

نشا بنفشه
نشا بنفشه

آغاز کود کند رها شونده در فیس رغبت در فصل زمستان به خاک خود بیشتر فرمائید تا در زمان فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل پس از رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا خاک نباتی به خاک بیش تر کنید و زمین را به نیکی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . این محصول برای مساحت 5 متر مربع ایجاد شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در آخر یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک نمایید . در نوبت اولیه صبح ها به طور روزانه با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمایید که کود الک شده جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد میان 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین عصر برای جلوگیری از خطا گرفتن نشا سبز شده با علوفه ی هرز از علف کشی پرهیز کنید . بعداز 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به