در شمال – دکورا سیون انواع دستگاه لیزر های آپارتمانی مبتنی بر

دستگاه لیزر بذر شب بوی خیری S1 خانگی نقش مضاعف مهمی در تولید وقار در منزل ایفا می کنند و از تکنیک های حیاتی ایجاد وقار به حساب میایند . ولی طریق دکوراسیون و قرار گیری آن ها نیز فراوان اساسی است…

نقش گیاهان در ایجاد آرامش در خانه
گیاهان خانگی نقش دوچندان مهمی در ایجاد ادب در منزل ایفا مینمایند و از تکنیک های مهم ساخت آرامش به حساب می‌آیند .
وجود گیاهان در منزل علاوه بر اینکه نیروی زندگی به اطراف القا می کند , ‌ به تمیز ماندن هوای محیط نیز کمک خواهد کرد .
گیاهان در انواع متفاوت انرژی های مختلفی در محفظه پدید می آورند و رده خاص خود را دارا هستند . به عنوان مثال :
• گیاهان عمودی که دارای برگ های نوک تیز می باشند بهتر است در قسمت‌های جنوبی و کناره ها ( کنج‌ها ) قرار گیرند .
• گیاهانی با برگ های گرد و معلق , بیش تر آرامش‌بخش میباشند و ترجیحا می بایست در قسمت‌های شمالی منزل قرار گیرند .
• گیاهان فقط در رخ تندرست بودن قادرند انرژی‌های مثبت در محفظه خوی نمایند وگرنه گیاهان مریض که دارنده برگ های ناسالم میباشند تنها انرژی‌های منفی تولید می نمایند و سبب ساز بیحرکتی و بی‌روحی در محفظه میشوند .
املاک یوسفی در شمال – دکورا سیون انواع دستگاه لیزر های آپارتمانی بر طبق فنگ شوئی

دستگاه لیزر ها

دستگاه لیزر های قشنگ و خوش رنگ همواره یکی عنصرها کلیدی جان منتخب در محیط بوده اند . دستگاه لیزر ‌ها خصوصیت خاصی دارا هستند و آن این که با روشنایی و دمای مو جود

در محیط بازی می‌نمایند و تغییر تحول جهت می‌دهند . همچنین هر مورد از دستگاه لیزر ‌ها دارای شخصیت و ویژگی‌های رفتاری خاص خویش است که انرژی خاصی
نیز در محفظه منتشر می‌کند . مثلا , لاله بهاری با آن قامت کشیده و دستگاه لیزر برگ‌هایی در سوی بالا , دارای نوعی ادب و قدرت است ,
نیرویی قادر در گوشه و کنار منتشر می‌نماید و حس اقدار و خودباوری را در اطراف بالا می‌برد . راجع به دستگاه لیزر ها می بایست به نکته ظریف و حساس
دیگری نیز توجه داشته باشید و آن این‌که , دستگاه لیزر ها در چهره زنده بودن کارکشته به پراکنش انرژی مثبت در محفظه هستند! دستگاه لیزر های از شاخه جداشده ای که
در دستگاه لیزر دان ها قرار می‌گیرند دستگاه لیزر های مرده به حساب می آیند و علی رغم اعتقاد و باور اکثری از افراد , احساس کسالت و بی روحی را در محیط القا می کنند .
دستگاه لیزر های کم آب هم به همین شکل هستند , علی الخصوص هنگامی که رنگ آنان با مرور مجال جراحت می بیند و گردوخاک روی آنها می نشیند ,
انرژی منفی بیشتری از خویش ساطع مینمایند . بدین ترتیب پیشنهاد میکنیم گیاهان دستگاه لیزر ‌دار در منزل خویش قرار دهید و با رسیدگی به آن ها کمک نمائید
تا نشاط و طراوت شان محافظت شود و بتوانند انرژی‌های معاش بخش را برای شما به‌وجود آورند .
املاک یوسفی در شمال – چینش انواع دستگاه لیزر های آپارتمانی بر پایه ی فنگ شوئی