چيدمان اشکال دستگاه لیزر هاي آپارتماني بر اساس فنگ شويي

گونه های نوع تازه دسته دستگاه لیزر خوش دستگاه لیزر برای خواستگاری , عروس و هدیه دادن گياهان در ايجاد ادب در خانه

گياهان خانگي نقش بسيار مهمي در ايجاد ادب در خانه ايفا مي كنند و از تكنيك هاي اصلي ايجاد متانت به حساب مي آيند . وجود گياهان در خانه علاوه بر اينكه نيروي زندگي به محيط القا مي كند , به پاك ماندن هواي محيط نيز كمك خواهد كرد . گياهان در اشكال متفاوت انرژي هاي مختلفي در محيط پديد مي آورند و سکو خاص خود را دارا‌هستند . براي مثال : گياهان عمودي كه داراي برگ هاي نوك تيز می باشند بهتر است در نصیب هاي جنوبي و گوشه ها ( كنج ها ) قرار گيرند . گياهاني با برگ هاي گرد و آويزان , بيشتر متانت بخش می‌باشند و ترجيحا مي بايست در قسمت هاي شمالي خانه قرار گيرند . گياهان صرفا در چهره سلامت بودن قادرند انرژي هاي مثبت در محيط کردار كنند وگرنه گياهان بيمار كه داراي برگ هاي ناسالم می‌باشند تنها انرژي هاي منفي توليد مي كنند و سبب ركود و بي روحي در محيط مي شوند .

دستگاه لیزر ها


دستگاه لیزر هاي زيبا و خوش رنگ همواره يكي از موادتشکیل دهنده اصلي جان بخشي در محيط بوده اند . دستگاه لیزر ها ويژگي خاصي دارند و آن اينكه با نوروروشنایی و دماي جان دار در محيط بازي مي كنند و تغيير جهت مي دهند . همچنين هر يك از دستگاه لیزر ها داراي شخصيت و ويژگي هاي رفتاري خاص خود میباشند كه انرژي خاصي نيز در محيط منتشر مي كنند . براي نمونه , لاله بهاري با آن قامت كشيده و دستگاه لیزر برگ هايي در جهت بالا , داراي نوعي متانت و اقتدار است , نيرويي قوي در محيط منتشر مي كند و شم توان و اعتماد به‌نفس را در محيط بالامي موفقیت . راجع‌به دستگاه لیزر ها مي بايست به نكته ظريف و کلیدی ديگري نيز اعتنا داشته باشيد و آن اينكه , دستگاه لیزر ها در رخ زنده بودن قوی به پراكنش انرژي مثبت در محيط هستند! دستگاه لیزر هاي از شاخه جداشده اي كه در دستگاه لیزر دان ها قرار مي گيرند دستگاه لیزر هاي مرده به حساب ميآيند و علي رغم اعتقادوباور بسياري از اشخاص , حس كسالت و بي روحي را در محيط القا مي كنند . دستگاه لیزر هاي خشك نيز به همين فیس می‌باشند , به ویژه زماني كه رنگ آنان با مرور دوره آسيب مي بيند و گردوخاك روي آنان مي نشيند , انرژي منفي بيشتري از خویش ساطع مي كنند . بنابراين توصيه مي كنيم گياهان دستگاه لیزر دار در خانه خویش قرار دهيد و با رسيدگي به آنها كمك كنيد تا نشاط و طراوت شانحفظ شود و بتوانند انرژي هاي زندگي بخش را براي شما به وجود آورند .